Οθόνη σύνδεσης ζευγών

Από ChangeTracker Help
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

THE METHOD FOR LINKING BILINGUAL FILES INTO FILE PAIRS

Οθόνη σύνδεσης ζευγών

Πρώτα, πρέπει να ορίσετε πού βρίσκονται τα προς σύγκριση αρχεία. Για να το κάνετε αυτό, προσθέστε τα μεταφρασμένα αρχεία στον αριστερό πίνακα αρχείων και τα επιμελημένα αρχεία στον δεξιό. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  • Από την Εξερεύνηση των Windows (ή άλλον διαχειριστή αρχείων με υποστήριξη για σύρσιμο-απόθεση, όπως το Total Commander) σύρτε τα μεταφρασμένα αρχεία στον αριστερό πίνακα και τα επιμελημένα αρχεία στον δεξιό πίνακα.
  • Στο παράθυρο Ταχεία επιλογή φακέλου επιλέξτε τον φάκελο με τα μεταφρασμένα αρχεία και πιέστε Σάρωση φακέλου και προσθήκη αρχείων στα μεταφρασμένα. Αν υπάρχουν κι άλλοι φάκελοι, επαναλάβετε την διαδικασία για καθέναν τους.

Όλα τα δίγλωσσα αρχεία τού φακέλου και των υποφακέλων του προστίθενται στον επιλεγμένο πίνακα αρχείων. Αν προτιμάτε το σύρσιμο-απόθεση, μπορείτε να καταργήσετε την περιοχή Ταχεία επιλογή φακέλου πιέζοντας το κουμπί Απόκρυψη περιοχής εξερεύνησης.

Το επόμενο βήμα είναι η σύνδεση των αρχείων σε ζεύγη αρχείων. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  • Με την εντολή τής κορδέλας Αυτόματη σύνδεση βάσει ονόματος. Αυτό συνδέει όσα μεταφρασμένα κι επιμελημένα αρχεία έχουν το ίδιο όνομα.
  • Κάνοντας κλικ στον σταυρό πλάι σε ένα αρχείο τού αριστερού πίνακα και, χωρίς να απελευθερώσετε το πλήκτρο τού ποντικιού, διαγράφοντας μια νοητή γραμμή ώς τον σταυρό πλάι στο αντίστοιχο αρχείο τού δεξιού πίνακα. Οι σταυροί ενώνονται με γραμμή, που σημαίνει ότι τα αρχεία έχουν πλέον ενωθεί σε ένα ζεύγος αρχείων.

Τα αρχεία των πινάκων μπορούν να ενταχθούν και σε ομάδα: έτσι, θα μπορείτε να διαγράφετε ή να διαιρείτε πολλά αρχεία με ένα κλικ. Αφού δημιουργήσετε τα απαιτούμενα ζεύγη αρχείων, πιέστε το κουμπί Επόμενο, για να εισαγάγετε τα τεμάχια των δίγλωσσων αρχείων και να αρχίσει η κανονικοποίησή τους.

ΜΕΝΟΥ ΣΕΛΙΔΑΣ

Αυτόματη σύνδεση βάσει ονόματος

Με αυτήν την εντολή συνδέονται αυτόματα όσα αρχεία έχουν το ίδιο όνομα.

Κατάργηση δεσμών

Αν αυτό το μενού είναι ενεργό, υπάρχει τουλάχιστον ένα ζεύγος συνδεδεμένων αρχείων. Αυτό το μενού προσφέρει δύο επιλογές:

  • Κατάργηση όλων των δεσμών — καταργεί όλα τα ζεύγη αρχείων.
  • Κατάργηση επιλεγμένων δεσμών — καταργεί τους δεσμούς αρχείων ενταγμένων σε ομάδα, αν αυτή διαθέτει έστω ένα συνδεδεμένο αρχείο.

Αφαίρεση αρχείων

Αυτό το μενού προσφέρει δύο επιλογές:

  • Αφαίρεση όλων των αρχείων — αφαιρεί όλα τα αρχεία τού πίνακα αρχείων.
  • Αφαίρεση επιλεγμένων αρχείων — αφαιρεί τις ομάδες αρχείων από τον πίνακα αρχείων.

Δενδροδιάγραμμα ζευγών

Με αυτό το μενού προσαρμόζετε την κύλιση των πινάκων αρχείων.

  • Συγχρονισμένη κύλιση — οι πίνακες αρχείων κυλούν συγχρονισμένα, ανεξαρτήτως της θέσης τής γραμμής κύλισης. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η μέθοδος εξυπηρετεί καλύτερα.
  • Ελεύθερη κύλιση — οι πίνακες αρχείων κυλούν ανεξάρτητα. Αυτή η μέθοδος εξυπηρετεί όταν η λίστα αρχείων δεν χωρά στην οθόνη και αναζητάτε ένα αρχείο προς το τέλος τής λίστας.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ChangeTracker

Οθόνη υποδοχής

Οθόνη προβολής τεμαχίων

Μεταφρασμένα αρχεία

Επεξεργασμένα αρχεία

Ζεύγος αρχείων

Ομάδα

Ορφανό

Πίνακας αρχείων

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία
Άλλες γλώσσες