ChangeTracker

Z ChangeTracker Help
Přejít na: navigace, hledání

POPIS APLIKACE

ChangeTracker je bezplatná aplikace navržená k porovnání dvojjazyčných souborů a zachycení jakýchkoli změn a oprav. Je vytvořená jako průvodce krok po kroku.

Aplikace ChangeTracker pracuje s dvojicemi dvojjazyčných souborů. První soubor dvojice obsahuje překlad PŘED provedením změn a jeho protějšek obsahuje překlad PO provedení změn korektorem nebo editorem.

Aplikace ChangeTracker naimportuje soubory do interní databáze, zpracuje je a zobrazí rozdíly v textu mezi jednotlivými dvojicemi souborů. Umožňuje vytvořit zprávu o změnách a tuto zprávu exportovat ve formátu XML, který lze zobrazit pomocí aplikace Microsoft Excel.

K práci s aplikací ChangeTracker je vyžadován systém Microsoft Office.

PODPOROVANÉ FORMÁTY

Aktuální verze podporuje následující dvojjazyčné formáty souborů (všechny ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků):

Logo-trados.png Xliff-tc.jpg TMX.jpg WordfastLogo5.gif 329883.png Word.jpg

  • Trados (TTX, SDLXLIFF)
  • MemoQ (XLIFF)
  • Idiom, Translation Workspace (XLZ)
  • Oscar (TMX)
  • Wordfast (TXML)
  • Microsoft Helium (HE)
  • Microsoft Word (DOC, DOCX, RTF)

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY

Uvítací obrazovka

Obrazovka propojení dvojic

Obrazovka zobrazení segmentů

Přeložené soubory

Upravené soubory

Dvojice souborù

Skupina

Osamocený segment

Panel

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje
V jiných jazycích